Bài 3 trang 151 SGK Hóa học 8

Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(S_{K_{2}SO_{4}(_{20^{0}C})}\) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(C\%  = \dfrac{{mc\tan }}{{mdd}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

\({m_{dd}} = {m_{ct}} + {m_{dm}} = 11,1 + 100 = 111,1\,\,gam\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

C% = \(\dfrac{11,1}{111,1}\) . 100% = 9,99%

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 44. Bài luyện tập 8
Quảng cáo
list
close
Gửi bài