Bài 3 trang 139 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy kể ra hai phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định: Flo là một phi kim mạnh hơn clo.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể ra hai phản ứng hóa học có thể minh họa cho nhận định: Flo là một phi kim mạnh hơn clo.

Lời giải chi tiết

Phản ứng minh họa flo mạnh hơn clo:

\({H_2}\left( k \right) + {F_2}\left( k \right)\,\, \to \,\,2HF\,\,\left( k \right)\) (phản ứng nổ ngay ở nhiệt độ rất thấp – 2520C).

\({H_2}\left( k \right) + C{l_2}\left( k \right)\,\, \to \,\,2HCl\,\,\left( k \right)\) (chiếu sáng).

\(3{F_2} + 2Au\,\, \to \,\,2Au{F_3}\)  (ở điều kiện thường)

\(C{l_2} + Au\,\, \to \,\,\) không phản ứng ở điều kiện thường.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 34: Flo
Quảng cáo
list
close
Gửi bài