Bài 4 trang 139 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Giải

Tính chất khác nhau giữa axit flohiđric và axit clohiđric:

- Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với \(Si{O_2}\).

- Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với \(Si{O_2}\,:\,\,4HF + Si{O_2}\,\, \to \,\,Si{F_4} + 2{H_2}O\)

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 34: Flo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải