Bài 3 trang 132 SGK Hóa học 8

Viết công thức hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ghi nhớ tên của các kim loại và gốc axit => từ đó dịch từ tên gọi ra công thức hóa học được chính xác.

Lời giải chi tiết

Đồng (II) clorua: CuCl2

Kẽm sunfat: ZnSO4

Sắt (III) sunfat: Fe2(SO4)3

Magie hiđrocacbonat : Mg(HCO3)2

Canxi photphat: Ca3(PO4)2

Natri hiđrophotphat: Na2HPO4

Natri đihiđrophotphat: NaH2PO4

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close