Bài 3 trang 125 SGK Hóa học 8

Tính thể tích khí hidro và khí oxi

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích khí hiđro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = ?\,(mol)\)

Viết phương trình hóa học xảy ra:

2H2  +      O2  →             2H2O

Tính số mol H2 và O2  theo số mol của H2O

Lời giải chi tiết

Số mol nước tạo thành là:

\(n_{H_{2}O}\) = \(\dfrac{1,8}{18}\) = 0,1 (mol)

 Phương trình phản ứng:

2H2  +      O2  →             2H2O

2 mol        1 mol                 2 mol

0,1 mol←  0,05 mol ←     0,1 mol

Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,1 = 2,24 (lít)

Thể tích khí oxi tham gia phản ứng:

V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít)

Loigiaihay.com

                                                                    

Quảng cáo
close