Bài 3 trang 119 SGK Hóa học 8

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình bên

Quảng cáo

Đề bài

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:

A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

B. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

D. Có thể dùng để diều chế hiđro nhưng không thu được khí hiđro.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta thấy thí nghiệm thu khí bằng để ống nghiệm thẳng đứng và úp ống nghiệm xuống \( \to\) khí thu được phải nhẹ hơn không khí \( \to\) khí đó là khí hidro

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close