Bài 3 mục III trang 67 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 67 VBT Sinh học 8: Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Quảng cáo

Đề bài

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở khoang miệng chỉ 1 phần tinh bột được eim amilaza tiêu hóa thành đường mantôzơ

Lời giải chi tiết

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là: gluxit, lipit, prôtêin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close