Bài 3 mục III trang 45 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 45 VBT Sinh học 8: Điền vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng sau:

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

Van nhĩ - thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

 

 

 

Pha thất co

 

 

 

Pha dãn chung

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Chu kì co dãn của tim

Lời giải chi tiết

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

 

Van nhĩ – thất

Van động mạch

 

Pha nhĩ co

Mở

Đóng

Từ tâm nhĩ rồi vào tâm thất

Pha thất co

Đóng

Mở

Từ tâm thất vào động mạch

Pha dãn chung

Mở

Đóng

Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close