Bài 3 mục III trang 39 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 39 VBT Sinh học 8: Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó.

Quảng cáo

Đề bài

Trong gia đình em có những ai đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thử thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nguyên tắc truyền máu

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trong gia đình em thì em đã từng được xét nghiệm máu với nhóm máu O

Nhóm máu O sẽ cho được những người có nhóm máu O, A, B, AB và chỉ nhận được máu từ những người có nhóm máu O.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close