Quảng cáo
 • pic

  Bài 28.1 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.1 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

 • pic

  Bài 28.2 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.2 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 28.3 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.3 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng.

 • pic

  Bài 28.4 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.4 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước lên cao 8m.

 • pic

  Bài 28.5 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.5 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h

 • pic

  Bài 28.6 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.6 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng

 • pic

  Bài 28.7 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.7 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h

 • pic

  Bài 28.8 trang 77 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.8 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

 • pic

  Bài 28.9 trang 78 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.9 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự:

 • pic

  Bài 28.10 trang 78 SBT Vật lí 8

  Giải bài 28.10 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài