Bài 28.7 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.7 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h

Quảng cáo

Đề bài

Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=p.t\)

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mq\)

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất : \(H=\dfrac{A}{Q}\)

Lời giải chi tiết

\(v = 72km/h = 20m/s, s = 200km = {2.10^5}m \)

\( P = 20kW = {2.10^4}W,\,\,V = 20l = 0,02{m^3}\)

Nhiệt lượng tỏa ra là:

\(Q = q.m = DVq = 0,{7.10^3}.0,{02.46.10^6} = {644.10^6}J \)

Công mà động cơ thực hiện được là:

\(A = P.t = P\dfrac{s}{v} = {2.10^4}.{\dfrac{2.10^5}{20}} = {2.10^8}J \)

Hiệu suất:

\( H = \dfrac{A}{Q} = \dfrac{2.10^8}{644.10^6} \approx 31\%\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 28: Động cơ nhiệt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài