Bài 28.10 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.10 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:

Quảng cáo

Đề bài

Từ công thức \(H = \dfrac{A}{Q}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:

A. Công mà động cơ sinh ra tỉ lệ với khỏi lượng nhiên liệu bị đốt cháy

B. Công suất của động cơ tỉ lệ với khối lượng nhiẻn liện bị đốt cháy

C. Vận tốc của xe ti lệ với khôi lượng nhiên liệu bị đốt cháy

D. Quãng đường xe đi được tỉ lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \( Q=m.q\)

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=H.Q\)

Lời giải chi tiết

Từ công thức \(H = \dfrac{A}{Q}\), trong đó \(Q = m.q\)

m là khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy; q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu: \( A = H.Q = H.q.m\)

=> là đối với một xe ô tô chạy bằng động cơ nhiệt thì công mà động cơ sinh ra tỉ lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy.

Chọn  A

Loigiaihay.com


Xem thêm tại đây: Bài 28: Động cơ nhiệt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài