Bài 28.8 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.8 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lượng có ích, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

A. \(H = {\dfrac{Q_1 - Q_2}{Q}}\)

B. \(H = \dfrac{Q_2 - Q_1}{Q}\)

C. \(H = \dfrac{Q - Q_2}{Q}\)

D. \(H = \dfrac{Q}{A}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính hiệu suất: \(H = \dfrac{Q - Q_2}{Q}\)

Lời giải chi tiết

Công thức tính hiệu suất đúng là: \(H = \dfrac{Q - Q_2}{Q}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 28: Động cơ nhiệt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài