Bài 28.9 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.9 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự:

Quảng cáo

Đề bài

Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :

A. hút nhiên liện, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí

B.  thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu

C. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu

D. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về động cơ nổ 4 kì.

Lời giải chi tiết

Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí.

Chọn D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 28: Động cơ nhiệt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài