Bài 28.4 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.4 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước lên cao 8m.

Quảng cáo

Đề bài

Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.10J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=F.s\)

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mq\)

+ Sử dụng biểu thức tính  công suất: \(H=\dfrac{A}{Q}\)

Lời giải chi tiết

Công mà động cơ thực hiện được là:

\(A = p.h = 10mh = 700000.10.8 = {56.10^6}J \)

Nhiệt lượng mà nhiên liệu đốt cháy tạo ra là:

\(Q = m.q = {8.4.6.10^7} = {368.10^6}J \)

Hiệu suất của máy bơm là:

\(H = \dfrac{A}{Q}.100 = \dfrac{56.10^6}{368.10^6}.100 \approx 15,22\% \) 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 28: Động cơ nhiệt
Quảng cáo
list
close
Gửi bài