Bài 2 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho thí dụ.

Lời giải chi tiết

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là:

+ Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri.

+ Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi.

+ Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Liên kết kim loại
Gửi bài