Bài 2 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong

Quảng cáo

Đề bài

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong \(FeC{l_3}\), S trong \(S{O_3}\), P trong \(PO_4^{3 - }\) lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Lời giải chi tiết

- Số oxi hóa của Mn (đơn chất bằng 0).

- Số oxi hóa của Fe trog FeCl3 bằng +3.

- Số oxi hóa của S trong SO3: \(x + 3\left( { - 2} \right) =  0\Rightarrow x =  + 6.\)

- Số oxi hóa của P trong \(PO_4^{3 - }\) là: \(+5\)

Chọn A.

loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài