Bài 2 trang 87 SGK Hóa học 8

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa...

Quảng cáo

Đề bài

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học :

Lưu huỳnh tác dụng với Magie: S   +   Mg   \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)    MgS

Lưu huỳnh tác dụng với Kẽm: S   +  Zn    \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)      ZnS 

Lưu huỳnh tác dụng với Sắt: S   +  Fe     \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)    FeS.

Lưu huỳnh tác dụng với Nhôm: 3S  +   2Al   \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   Al2S3.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close