Bài 2 trang 84 SGK Hóa học 8

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy ví dụ oxi phản ứng với phi kim ( P, S...); phản ứng với kim loại ( Fe, Mg..); phản ứng với hợp chất ( CH4; C2H4...)

Lời giải chi tiết

Ở nhiệt độ cao oxi tác dụng với hầu hết

+ Phi kim ( S, P...)

S + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

+ Kim loại ( Fe, Mg...)

3Fe + 2O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe3O4

+ Hợp chất ( CH4; C2H4...)

CH4 + 2O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close