Bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11

Quảng cáo

Đề bài

Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :

A. Mg3(PO4)2

B. Mg(PO3)2

C. Mg3P2

D. Mg2P2O7

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 . a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

 • Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

 • Bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11

  Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

 • Bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.

 • Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

  Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close