Bài 2 trang 37 SGK Hóa học 8

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây :

a) \(KH, H_2S, CH_4\).

b) \(FeO, Ag_2O, SiO_2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại cách xác định hóa trị Tại đây  

Lời giải chi tiết

Dựa vào quy tắc hóa trị để xác định hóa trị của các nguyên tố.

a)

+ Gọi a là hóa trị của K

Theo quy tắc hóa trị ta có

\(\mathop K\limits^a \mathop H\limits^I  \Rightarrow 1.a = 1.I \Rightarrow a = I\)

Vậy hóa trị của K là I.

+ Gọi b là hóa trị của S

Theo quy tắc hóa trị ta có

\({\mathop H\limits^I _2}\mathop S\limits^b  \Rightarrow 2.I = 1.b \Rightarrow b = II\)

Vậy hóa trị của S là II.

+ Gọi c là hóa trị của C

Theo quy tắc hóa trị ta có

\(\mathop C\limits^c {\mathop H\limits^I _4} \Rightarrow 1.c = 4.I \Rightarrow c = IV\)

Vậy hóa trị của C là IV.

b)

+ Gọi d là hóa trị của Fe

Theo quy tắc hóa trị ta có

\(\mathop {Fe}\limits^d \mathop O\limits^{II}  \Rightarrow 1.d = 1.II \Rightarrow d = II\)

Vậy hóa trị của Fe là II

+ Gọi e là hóa trị của Ag

Theo quy tắc hóa trị ta có

\({\mathop {Ag}\limits^e _2}\mathop O\limits^{II}  \Rightarrow 2.e = 1.II \to e = I\)

Vậy hóa trị của Ag là I

+ Gọi hóa trị của Si là g

Theo quy tắc hóa trị ta có

\(\ 1.g = 2.II \Rightarrow g = IV\)

Vậy hóa trị của Si là IV

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 10. Hóa trị
Quảng cáo
list
close
Gửi bài