Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 10

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp và phân tích.

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ:

- Quá trình phong hóa làm phá hủy vật liệu đá và khoáng vật trên bề mặt đất.

- Các vật liệu của quá trình phong hóa được vận chuyển từ nơi này đến nới khác, vùng cao xuống vùng  trũng thấp bằng dòng chảy sông ngòi, gió...

- Cuối cùng, quá trình bồi tụ tích tụ (tích lũy) các vật liệu phá hủy, hình thành các dạng địa hình bồi tụ.

=> Ba quá trình này có thể diễn ra đồng thời, cách xa nhau về mặt không gian.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close