Bài 2 trang 31 SGK Hóa học 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết hình bên là sơ đồ nguyên tử magie.

a) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng.

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, Bài 4 – Nguyên tử, trang 16).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS dựa vào mô hình nguyên tử Mg và Ca để trả lời.

Lời giải chi tiết

a)  

+ Số p trong hạt nhân: 12

+ Số e trong nguyên tử: 12

+ Số lớp e: 3 lớp

+ Số e lớp ngoài cùng: 2e

b)

* Giống nhau: Ca và Mg đều có 2e ở lớp ngoài cùng.

* Khác nhau: về số p, số e và số lớp e

- Canxi: 20p, 20e, 4 lớp e

- Magie: 12p, 12e, 3 lớp e.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close