Bài 2 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng một chiều sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Yếu tố nào dưới đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng một chiều sau:

\(2KCl{O_3}\left( r \right)\,\, \to \,\,2KCl\left( r \right) + 3{O_2}\left( k \right)\)

A. Nhiệt độ.

B. Chất xúc tác

C. Áp suất

D. Kích thước của các tinh thể KClO3.

Giải

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải