Bài 4 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tốc độ trung bình của phản ứng thường được xác định như thế nào? Lấy thí dụ.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Tốc độ trung bình của phản ứng thường được xác định như thế nào? Lấy thí dụ.

Giải

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 5 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng như thế nào? Giải thích (nếu có thể).

 • Bài 6 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

 • Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho 6 g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng ban đầu biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi) ?

 • Bài 8 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 8 trang 203 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Giải thích tại sao nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều so với cháy trong không khí ?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải