Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11

Viết các phương trình hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) phản ứng với Na là phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm OH bằng nguyên tử KL Na

b) ancol bậc 1 phản ứng với CuO, đun nóng sẽ tách nước tạo thành anđehit

c) ancol phản ứng với HBr là phản ứng thế cả nhóm -OH bằng nguyên tử Br

Ghi nhớ: chất khử là chất nhường e, số oxi hóa tăng sau phản ứng

chất oxi hóa là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng

axit là chất nhường proton( tức cho H+)

Bazơ là chất nhận proton ( tức nhận H+ )

Lời giải chi tiết

a) \(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH + 2Na\xrightarrow{{{t^0}}}2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - ON{\text{a}} + {H_2}\)

ancol đóng vai trò chất oxi hóa vì là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng

b)

ancol đóng vai trò là chất khử vì là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau phản ứng

c)

ancol đóng vai trò là bazơ vì nhận Hcủa HBr

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close