Bài 5 trang 187 SGK Hóa học 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol

Quảng cáo

Đề bài

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125\,(mol)\)

Gọi số mol của C2H5OH và CH3CH2CH2OH  lần lượt là x và y (mol)

C2H5OH + Na → C2H5ONa +  ½ H2

x                                             →0,5x     (mol)

CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa +  ½ H2

y                                                                    → 0,5y      (mol)

Giải hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{ancol}} = 46x + 60y = 12,2} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,125} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> %C2H5OH và CH3CH2CH2OH

b) Ghi nhớ: oxi hóa ancol bậc 1 bằng CuO nung nóng sản phẩm tạo thành gồm anđehit, Cu và H2O

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \({n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125\,(mol)\)

Gọi số mol của C2H5OH và CH3CH2CH2OH  lần lượt là x và y (mol)

C2H5OH + Na → C2H5ONa +  ½ H2

x                                             →0,5x     (mol)

CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa +  ½ H2

y                                                                 → 0,5y      (mol)

Giải hệ phương trình:

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{ancol}} = 46x + 60y = 12,2} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,125} \hfill \\
\end{gathered} \right. \\= > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,2 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\% {C_2}{H_5}OH = \dfrac{{{m_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{m_{hh\,ancol}}}}.100\%\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{{0,2.46}}{{12,2}}.100\% = 75,4\% \hfill \\
\% C{H_3}C{H_2}C{H_2}OH = 100\% - 75,4\% = 24,60\% \hfill \\
\end{gathered} \) 

b) C2H5OH + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH3CHO + Cu↓ + H2O

    CH3CH2CH2OH + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C2H5CHO + Cu↓ + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close