Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp :

Chất

A. S

B. SO2

C. H2S

D. H­2SO4

Tính chất của chất

a) Có tính oxi hóa

b) có tính khử

c) chất rắn có tính oxi hóa và tính khử

d) không có tính oxi hóa và tính khử.

e) chất khí có tính oxi hóa và tính khử

Lời giải chi tiết

A – c;

B – e;

C – b;

D – a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài