Bài 3 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy chọn hệ số đúng của các chất oxi hóa và của chất khử trong phản ứng sau :

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy chọn hệ số đúng của các chất oxi hóa và của chất khử trong phản ứng sau :

\(KMn{O_4} + {H_2}{O_2} + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,MnS{O_4} + {O_2} \)

                                                              \(+{K_2}S{O_4} + {H_2}O\)

A. 3 và 5

B. 5 và 2

C. 2 và 5

D. 5 và 3.

Giải

Chọn C.

\(K\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {O_4} + {H_2}\mathop {{O_2}}\limits^{ - 1}  + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,\mathop {Mn}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop {{O_2}}\limits^0  \uparrow  \)

                                                             \(+ {K_2}S{O_4} + {H_2}O\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

 • Bài 5 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

 • Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho các dung dịch không màu của các chất sau: NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã cho bằng phương pháp hóa học mà không dùng thêm hóa chất nào khác làm thuốc thử. Viết các phương trình hóa học, nếu có.

 • Bài 7 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô không khí, hãy lấy một thí dụ. Có một số khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy lấy một thí dụ và cho biết vì sao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải