Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Quảng cáo

Đề bài

Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Lời giải chi tiết

Cho hai khí đi qua dung dịch KI có pha hồ tinh bột, dung dịch tạo màu xanh thì khí dẫn vào là O3, còn lại là O2.

\(2KI + {O_3} + {H_2}O\,\, \to \,\,{I_2} + 2KOH + {O_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
Quảng cáo
list
close
Gửi bài