Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 10

Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phần Vai trò của bản đồ trong đời sống.

Lời giải chi tiết

Bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày:

- Khi đi du lịch hay di chuyển đến một địa điểm mới, cần sử dụng bản đồ giao thông –du lịch để tìm đường, xác định vị trí các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn.

- Sử dụng bản đồ để thể hiện vị trí tâm bão, hướng di chuyển và phạm vị ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào nước ta.

- Bản đồ thể hiện các trung tâm công nghiệp; nghiên cứu khí hậu, thời tiết, thủy văn địa hình đất đai của một địa điểm canh tác nông nghiệp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài