Bài 2 trang 157 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) ?

Quảng cáo

Đề bài

Tính chất nào sau đây không đúng đối với nhóm oxi (nhóm VIA) ?

Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu:

A. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần.

B. Bán kính nguyên tử tăng dần.

C. Tính bền của hợp chất với hiđro tăng dần.

D. Tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dần.

Lời giải chi tiết

Chọn C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 40: Khái quát nhóm oxi
Quảng cáo
list
close
Gửi bài