Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

Quảng cáo

Đề bài

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;                   

B. Đều giảm;                      

C. Phần lớn là tăng;         

D. Phần lớn là giảm;       

E. Không tăng và cũng không giảm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước phần lớn là tăng.

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài