Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Đề bài

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Lời giải chi tiết

a) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen

- Là một trong những ngày quan trọng nhất của công nghiệp nặng.

- Là nguyên liệu cơ bản cho ngành công nghiệp chế tạo máy, gia công kim loại.

- Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen: nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng, cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng...

b) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ thuật điện tử.

- Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (như thương mại, bưu chính viễn thông...).

- Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử.

 Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải