Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần công nghiệp luyện kim.

Lời giải chi tiết

a) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen

- Là một trong những ngày quan trọng nhất của công nghiệp nặng.

- Là nguyên liệu cơ bản cho ngành công nghiệp chế tạo máy, gia công kim loại.

- Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen: nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng, cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng...

b) Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy bay, kĩ thuật điện tử.

- Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (như thương mại, bưu chính viễn thông...).

- Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài