Bài 2 trang 118 SGK Hóa học 8

Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau của 3 khí để chọn thuốc thử phân biệt được chúng.

Lời giải chi tiết

Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ:

- Lọ cho que đóm sáng bùng lên: lọ chứa oxi.

- Lọ không làm thay đổi ngọn lửa: lọ chứa không khí.

- Lọ làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh mờ và có tiếng nổ lách tách nhẹ là lọ chứa hiđro

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close