Bài 2 trang 117 SGK Hóa học 8

Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Quảng cáo

Đề bài

Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a. Mg + O2 → MgO

b. KMnO4  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  K2MnO4 + MnO2 + O2

c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở bên tham gia phản ứng và sản phẩm tạo thành

Cân bằng phương trình hóa học

Phân loại: phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa - khử, phản ứng thế, phản ứng trao đổi

Lời giải chi tiết

a. 2Mg + O2 → 2MgO

=> Phản ứng oxi hóa - khử (phản ứng hóa hợp)

b. 2KMnO4  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2

=> Phản ứng oxi hóa - khử (phản ứng phân hủy).

c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

=> Phản ứng oxi hóa - khử (phản ứng thế)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close