Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu:

ĐÀN BÒ VÀ LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 - 2002 (TRIỆU CON)

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn?

- Nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện số lượng bò và lợn trên thế giới giai đoạn 1980 – 2002.

b) Nhận xét:

Giai đoạn 1980-2002: Số lượng bò và lợn tăng lên liên tục.

+ Số lượng bò tăng từ 1218,1 triệu con (1980) lên 1360,5 triệu con (2002), tăng gấp 1,1 lần.

+ Số lượng lợn tăng từ 778.8 triệu con (1980) lên 939,3 triệu con (2002), tăng gấp 1.2 lần.

+ Số lượng bò nhiều hơn lợn ở tất cả các năm nhưng đàn lợn lại tăng nhanh hơn đàn bò.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close