Bài 2 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong các vec tơ sau đây

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\overrightarrow u  = (3;2; - 5).\) Trong các vec tơ sau đây, vectơ nào cùng phương với \(\overrightarrow u \)?

\(\eqalign{  & \overrightarrow a  = ( - 6; - 4;10),  \cr  & \overrightarrow b  = (2;{4 \over 3}; - {{10} \over 3}),  \cr  & \overrightarrow c  = (6;4;10),  \cr  & \overrightarrow d  = (1; - 4;2). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng phương với \(\overrightarrow u \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close