Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

a)Cho

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Cho \(\overrightarrow u \)=(3;-5;6), biết tọa độ điểm đầu là \(\overrightarrow u \) là (0;6;2). Tìm tọa độ điểm cuối của \(\overrightarrow u \).

Lời giải chi tiết:

Gọi tọa độ điểm cuối là (x;y;z). Ta có

\((x-0;y-6;z-2)=(3;-5;6)\)

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{  x - 0 = 3 \hfill \cr  y - 6 =  - 5 \hfill \cr  z - 2 = 6 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x = 3 \hfill \cr  y = 1 \hfill \cr  z = 8 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy \(\overrightarrow u  (3;1;8)\).

LG b

Cho \(\overrightarrow v \)=(1;1;1), biết tọa độ điểm cuối của \(\overrightarrow v \) là (2;1;4). Tìm tọa độ điểm đầu của \(\overrightarrow v \).

Lời giải chi tiết:

\(\overrightarrow v (1;0;3)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close