Bài 3 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho vectơ

Quảng cáo

Đề bài

Cho vectơ \(\overrightarrow u \) có điểm đầu là (1;-1;3) và điểm cuối là (-2;3;5).

Trong các vectơ sau đây, vectơ nào cùng phương với \(\overrightarrow u \)?

\(\eqalign{  & \overrightarrow a  =  - 6\overrightarrow i  + 8\overrightarrow j  + 4\overrightarrow k ,  \cr  & \overrightarrow b  = 4\overrightarrow j  + 2\overrightarrow k ,  \cr  & \overrightarrow c  = \overrightarrow i  - 4\overrightarrow j  + 2\overrightarrow k . \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow u  = ( - 3;4;2),\overrightarrow a  = ( - 6;8;4),\overrightarrow b  = (0;4;2),\)

\(\overrightarrow c  = (1; - 4;2).\)

Chỉ có vectơ \(\overrightarrow a \) cùng phương với \(\overrightarrow u \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close