Bài 2 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

  a) Prôtêin.
  b) Lipit.
  c) Gluxit.
  d) Chỉ a và c.
  e) Cả a, b và c.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiêu hóa ở dạ dày

Lời giải chi tiết

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp là: Prôtêin, Lipit và Gluxit.

Chọn đáp án e

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close