Bài 2 mục III trang 34 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 34 VBT Sinh học 8: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Môi trường trong cơ thể

Lời giải chi tiết

Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể.

Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào, giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close