Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 72

  Từ xa xưa, con người đã cần đo đạc các khoảng cách mà không thể trực tiếp đo được. Chẳng hạn, để đo khoảng cách từ vị trí A trên bờ biển tới một hòn đảo (hay con tàu,...) trên biển, người xưa đã tìm ra một cách đo khoảng cách đó như sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 72, 73

  Cho tam giác ABC có AB = c, Ac = b, BC = a. Viết công thức tính cos A. Viết công thức định lí sin cho tam giác ABC.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục II trang 73, 74, 75

  Cho tam giác ABC có AB = 12; B = 60; C = 45. Tính diện tích của tam giác ABC. Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB =c và diện tích là S. (Hình 24).

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 75, 76

  Từ trên nóc của một tòa nhà cao 18,5 m, bạn Nam quan sát một cái cây cách tòa nhà 30 m và dùng giác kế đo được góc lệch giữa phương quan sát gốc cây và phương nằm ngang là

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 77

  Cho tam giác ABC có BC = 12,CA = 15,C = 120 Tính: a) Độ dài cạnh AB. b) Số đo các góc A, B. c) Diện tích tam giác ABC.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 77

  Cho tam giác ABC có AB = 5,BC = 7, A = 120 Tính độ dài cạnh AC.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 77

  Cho tam giác ABC có AB = 100, B = 100, C = 45 Tính: a) Độ dài các cạnh AC, BC b) Diện tích tam giác ABC.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 77

  Cho tam giác ABC có AB = 12,AC = 15,BC = 20. Tính: a) Số đo các góc A, B, C. b) Diện tích tam giác ABC.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 77

  Tính độ dài cạnh AB trong mỗi trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 77

  Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà ta không thể đi trực tiếp từ A đến B (hai địa điểm nằm ở hai bên bờ một hồ nước, một đầm lầy, …), người ta tiến hành như sau: Chọn một địa điểm C sao cho ta đo được các khoảng cách AC, CB và góc ACB.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo