Quảng cáo
 • Chia sẻ

  Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. Viết lại một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Đánh số thứ tự trước từ đó theo số thứ tự của hình thích hợp ở bên cạnh ô chữ.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 1: Một mái nhà chung

  Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ. Mái nhà chung của muôn loài là gì? Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì. Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ. Nối các từ ngữ sau với nhóm thích hợp. Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Trao đổi: Tiết kiệm nước

  Nghe thông tin. Nối đúng. Nếu không tiết kiệm nước thì sau bao nhiêu năm nữa, nhân loại sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Viết tiếp để trả lời câu hỏi.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển

  Ông Biển đem lại những gì cho con người. Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ. Em hiểu lời của ông Biển “Không thể loanh quanh mãi thế này!” như thế nào. Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại? Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Viết mỗi câu vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.

  Xem lời giải
 • Bài viết 2: Nước sạch

  Dựa theo gợi ý từ bài đọc Chuyện của ông Biển, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc giữ sạch nguồn nước (ao hoặc hồ, sông, suối, biển,...). Dựa theo gợi ý từ bài Tiết kiệm nước, viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về việc tiết kiệm nước sạch.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất

  Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. “Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung. Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất. Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 4:Những bậc đá chạm mây

  Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên. Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy viết: Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

  Xem lời giải
 • Góc sáng tạo: Trái Đất thân yêu

  iết một đoạn văn theo đề tài được gợi ra từ một trong các bức tranh dưới đây.

  Xem lời giải