Quảng cáo
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1

  Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy ( ai?, làm gì?, khi nào?, ở đâu?). Trả lời câu hỏi: Vào mùa lúa, người ta dựng những cong bù nhìn trên cánh đồng để làm gì? Theo em, người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để làm gì?

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 2

  Bài thơ có bao nhiêu dòng lặp lại các từ “tiếng chim”? Bằng cách lặp lại liên tục hai từ “tiếng chim”, bài thơ diễn tả điều gì. Các hình ảnh về tiếng chim buổi sáng từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 8 nói lên điều gì.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 3

  Viết một bức thư hỏi thăm người thân (hoặc bạn bè) và nói về việc học tập của em (hoặc về một chuyện vui ở địa phương em).

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 4

  Trong đoạn văn bầu trời ngoài cửa sổ (sách giáo khoa, trang 62), vầng trăng được so sánh với những sự vật nào? Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp để thể hiện hình ảnh so sánh.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 5

  Dựa vào nội dung câu chuyện Gươm thần, viết tiếp để hoàn thành câu.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 6

  Đọc và làm bài tập. Câu nào tóm tắt đầy đủ đặc điểm của cây rau khúc. Tác giả tả chiếc bánh khúc như thế nào. Đoạn văn tả cây rau khúc có mấy câu có hình ảnh so sánh. Gạch dưới những câu có hình ảnh so sánh trong đoạn trích sau. Từ “quê hương” trong câu cuối bài đọc có tác dụng gì.

  Xem lời giải
 • Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 7

  Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn nói về một nhân vật em yêu thích trong những câu chuyện (bộ phim) em đã đọc, đã nghe (đã xem) và cho biết vì sao em yêu thích nhân vật đó. Viết đoạn văn nói về tình cảm, cảm xúc của em với một cảnh đẹp mà em biết.

  Xem lời giải