Bài 1 trang 99 SGK Hóa học 8

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí?

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí ?

a. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;

c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

d. 21% khí oxi, 78% các khí khác,  1% khí nitơ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về không khí - sự cháy Tại đây 

Lời giải chi tiết

Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là: 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (khí cacbonic, hơi nước, khí hiếm,...)

Đáp án C

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 99 SGK Hóa học 8

  Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì ? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành ?

 • Bài 3 trang 99 SGK Hóa học 8

  Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi ?

 • Bài 4 trang 99 SGK Hóa học 8

  Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

 • Bài 5 trang 99 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 99 SGK Hóa học 8. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì ?

 • Bài 6 trang 99 SGK Hóa học 8

  Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao ?

Quảng cáo
close