Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 8

Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Quảng cáo

Đề bài

 Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:                                      

một chất mới ;

sự oxi hóa ;

đốt nhiên liệu ;

sự hô hấp ;

chất ban đầu.

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……………………..được tạo thành từ hai hay nhiều ………………

c) Khí oxi cần cho ………………… của người và động vật và cần để ………………….trong đời sống và sản xuất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về sự oxi hóa Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất  ban đầu.

c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close