Bài 1 trang 86 SGK Hóa học 11

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Giống nhau: đều là oxit axit 

Lấy ví dụ cả 2 chất đều tác dụng được với NaOH

- Khác nhau: Kẻ bảng so sánh sự khác nhau về tính chất vật lí và tính chất hóa học

Lấy ví dụ minh họa

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close