Bài 1 trang 79 SGK Hóa học 11

Nêu những tính chất hóa học giống

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Giống nhau: C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ ví dụ: tác dụng với oxi, tác dụng với kim loại

- Khác nhau: 

+ C có tính khử mạnh hơn Si nên khử được một số oxit kim loại

+ Si có khả năng tác dụng được với dung dịch NaOH

Lời giải chi tiết

- C và Si đều thể hiện tính khử hoặc tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học

+ Đều có tính oxi hóa: ( tác dụng được với một số kim loại)

+ Đều có tính khử : ( tác dụng với một số phi kim)

\(\begin{gathered}
\mathop C\limits^0 + \mathop {{O_2}}\limits^0 \xrightarrow{{{t^0}}}\mathop C\limits^{ + 4} {O_2} \hfill \\
\mathop {Si}\limits^0 + \mathop {{O_2}}\limits^0 \xrightarrow{{{t^0}}}\,Si{O_2} \hfill \\
\end{gathered} \) 

- Khác nhau:

+ Si tác dụng mạnh được với dung dịch kiềm giải phóng khí H2 còn C thì không

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

+ C khử được một số oxit kim loại còn Si thì không khử được

C + 2FeO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Fe + CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close